Bizimle iletişim kur
Kevin Sun

Telefon numarası : +86 18003807607

Naber : +8618003807607

Üretim hattı

HESAPLAMA

Müşterinin performans gereksinimlerine göre, müşteri için en uygun fanı hesaplamak ve seçmek için profesyonel yazılım kullanmak.

 

TASARIM

Özel tasarım için profesyonel CAD / CAE / CEM ve CFD yazılımı kullanarak fan performansı garanti edilir.

 

HAMMADDE KESME

CNC plazma kesme makinesi kullanarak, parçaların boyutu daha doğru, çelik plaka kenarı daha pürüzsüz.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 0

ŞEKİLLENDİRME

Pervane kapağı pres makinesi ve kalıptan oluşur, pervanenin aerodinamik verimliliği daha yüksektir.

 

METAL

The shaft is an important part. Mil önemli bir parçadır. So SIMO BLOWER's shaft all processing and manufacturing at our factory in order to control quality. Bu nedenle SIMO BLOWER'ın şaftını kalite kontrol etmek için fabrikamızda tüm işleme ve imalat.

 

İMPELLER KAYNAK

Pervane, fanın temel parçası olarak, üst düzey vasıflı işçi kaynaklı, kaynak kalitesi daha güvenilirdir.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 1

 

GÖVDE KAYNAKLARI

Casing welding by skilled workers, weld line is uniform and perfect. Kalifiye işçi tarafından gövde kaynağı, kaynak hattı düzgün ve mükemmeldir. We have rich experience and complete production conditions for production of large-scale fans. Büyük ölçekli fanların üretimi için zengin deneyime ve eksiksiz üretim koşullarına sahibiz.

 

IMPELLER KUSUR ALGILAMA

Her kaynaklı pervane, hiçbir kaynak hatası olmamasını sağlamak için Ultrasonik hata tespitini geçmelidir.

 

IMPELLER TAVLAMA

The impeller's internal stress will be completely eliminated after 24 hours annealing,. Pervanenin iç gerilimi, 24 saatlik tavlamadan sonra tamamen ortadan kaldırılacaktır. Impeller will be more stable and safer. Pervane daha kararlı ve daha güvenli olacaktır.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 2

 

IMPELLER DİNAMİK DENGELEME

SIMO BLOWER, AMCA standardının referansı ile çark dengeleme doğruluk sınıfını yürütür, dengeleme hassasiyeti G2.0'a ulaşabilir.

 

MONTAJ

Montajdaki her fan, titizlikle ayarlanacak ve düzeltilecektir.

 

KOŞU TESTİ

Her üfleyici fan çalışma testini geçmeli ve çalışmada kararlılığı sağlamalıdır.

 

PERFORMANS TESTİ

Her yeni model ürün performans testini geçmelidir, tasarlanan performansı karşılayana kadar ürünün satışına ve üretimine izin verilecektir.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 3

RESİM

Kumlama ve görünüm onarımından sonra, ürün üç kat boyanacaktır, her bir resmin aralık süresi 12 ~ 24 saattir.

 

PAKETLEME

Müşterinin ihtiyaçlarına göre çeşitli ambalajlar yapabiliriz.

 

OEM / ODM

Biz sizin ihtiyacına göre OEM ve ODM hizmeti sağlayabilir.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 0

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 1

Ar-Ge

SIMO owns more than 300 employees, including more than 50 R&D engineers, which owns the most advanced fan testing center, more than 40 sets testing equipment. SIMO 300'den fazla çalışanı, en gelişmiş fan test merkezi sahibi 50'den fazla Ar-Ge mühendisleri de dahil olmak üzere, 40'tan fazla test ekipmanları sahiptir. What's more, we have also invited well-known domestic and overseas aerodynamic experts to participate in research and development, keeping deeply cooperative relations with major scientific research institutes. Dahası, tanınmış yurtiçi ve yurtdışı aerodinamik uzmanları araştırma ve geliştirmeye katılmaya davet ettik ve büyük bilimsel araştırma enstitüleri ile derin işbirliği ilişkileri sürdürdük.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 0

 

Destekleyici üretim, Ar-Ge ve test ekipmanlarımız, yüksek kaliteli ürünlerin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 1

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 2

 

As the senior member of the China Fan Association, under the high standards and strict requirements of scientific and technological production, with the help of a number of innovative patent technologies, the development of production technology of national enterprises has been greatly promoted. Çin Fan Derneği'nin kıdemli üyesi olarak, bilimsel ve teknolojik üretimin yüksek standartları ve katı gereksinimleri altında, bir dizi yenilikçi patent teknolojisinin yardımıyla, ulusal işletmelerin üretim teknolojisinin gelişimi büyük ölçüde teşvik edilmiştir. From the perfect national brand to the establishment of the strategic layout of globalization, and with the promotion of “One Belt One Road”, SIMO's products have been exported to South America, Southeast Asia, Middle East and other countries and regions, which has won extensive recognition from domestic and foreign customers. Mükemmel ulusal markadan küreselleşmenin stratejik düzeninin kurulmasına ve “Tek Kuşak Bir Yol” un tanıtımına kadar SIMO'nun ürünleri Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve diğer ülke ve bölgelere ihraç edildi. yerli ve yabancı müşterilerden geniş çapta tanınma.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 3

 

At the same time of transformation and upgrading of technology and products, SIMO has taken the lead in carrying out industrial restructuring, strictly controlling environmental protection indicators. Teknoloji ve ürünlerin dönüşümü ve yükseltilmesi ile aynı zamanda SIMO, endüstriyel yeniden yapılanma çalışmalarında öncü olmuştur ve çevre koruma göstergelerini sıkı bir şekilde kontrol etmektedir. and provoking the responsibility of benefiting to future generations. ve gelecek nesillere fayda sağlama sorumluluğunu kışkırtmak. With the unremitting efforts, SIMO has been awarded more than 20 provincial and municipal honorary titles, such as “Contract-honoring & Promise-keeping Enterprise”, “Advanced Unit of Quality Management” and “Customer Satisfaction Enterprise”. Kesintisiz çabalarla SIMO, “Sözleşme-onurlandırma ve Söz Verme İşletmesi”, “Kalite Yönetiminin Gelişmiş Birimi” ve “Müşteri Memnuniyeti İşletmesi” gibi 20'den fazla il ve belediye fahri unvanı aldı.

 

Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd. fabrika üretim hattı 4